Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
18:52
8149 fa2f 370
18:48
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viaszydera szydera
00:15
4140 894b 370
Reposted fromwerterowska werterowska viaedenpath edenpath
23:58
23:58
23:57
0042 1dc0 370
23:53
3452 90d2 370
Reposted frompalegirls palegirls vianattsu nattsu
23:30
6690 4bd8 370
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
23:28
Forest
Reposted fromsfeter sfeter viaszydera szydera
13:05
12:58

Zbyt ona piękna,
zbyt mądra zarazem,
zbyt mądrze piękna,

stąd is­tnym jest głazem.

— Szekspir
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
12:58
2473 0666 370
Reposted fromdonniedarco donniedarco viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
10:59
2408 39ed 370
Reposted fromepidemic epidemic viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
10:37
3177 948c 370
Reposted fromintrigante intrigante viainsanedreamer insanedreamer
21:34
7071 7771 370
Reposted fromsnowlake snowlake viaLuukka Luukka
18:35
9388 0678 370
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
11:00
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
10:56

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viawerterowska werterowska
10:35
09:11
Boli mnie. Nie bardzo wiem co. Coś we mnie. Bardzo dawne cierpienie, które korzeniami sięga dalej niż pamięć.
— Skażenie
Reposted bysmutnazupaverybigsaddzisniezasneoddsoulkalafiorekzjciamlosingmyselfffthepartthathurtsthemostniewychamowaneebyheartpersona-non-grataoneisdarkoneislightdeszczwbutachdusieleccoesuu123redumbrellaroadgetthroughcreuretooshyneverafailurealwaysalessonchociazrazemptywardrobeDangerousHopehiddentolabelkatharisnyaakoSaluteMigotliwaoutoflovehindsightoutofloveiammistakeKwiatyKawaPapierosyoversensitiveonemorelightlekkaprzesadadlaczegoniedissapointedbutnotsuprised
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl